Emaksaj Konsiletoj 3-a: Enmeti kaj Forviŝi

Esperanto ▪ English
la 24-an de Septembro 2018
Laste ĝisdatigita: la 23-an de Aŭgusto 2021

Jen la daŭrigo de mia serio pri emaksaj konsiletoj. En ĉi tiu artikolo, ni esploru pri signovicaj enmetadoj, kaj linia forviŝado, markado, kaj algluado.

Enhavotabelo

Enmetado

Mi laboras kun multe da Markdown-dosieroj kaj manieron por signojn kaj signovicojn enmeti facile mi volas havi.

Por kodon enmeti per maldekstraj kornoj:

(defun insert-backticks (&optional arg)
 "Insert three backticks for code blocks"
 (interactive)
 (insert "``````")
 (backward-char 3))

Ĝin mi bindis al M-g `.

Por movi al specifa kolumno:

(defun go-to-column (column)
 "Move to a column inserting spaces as necessary"
 (interactive "nColumn: ")
 (move-to-column column t))

Ĝin mi bindis al M-g ..

Por signovicojn enmeti ĝis la lastan kolumnon de la antaŭa linio:

(defun insert-until-last (string)
 "Insert string until column"
 (let* ((end (save-excursion
         (previous-line)
         (end-of-line)
         (current-column)))
     (count (if (not (zerop (current-column)))
          (- end (current-column))
         end)))
  (dotimes (c count)
   (insert string))))

Ĉi tiu funkcio, kun la sekvaj interagaj funkcioj:

(defun insert-equals (&optional arg)
 "Insert equals until the same column number as last line"
 (interactive)
 (insert-until-last "="))

(defun insert-hyphens (&optional arg)
 "Insert hyphens until the same column number as last line"
 (interactive)
 (insert-until-last "-"))

La enmetadon de = kaj - plifaciligos kiam je H1 kaj H2 ĉapojn krei.

Ilin mi bindis al M-g = kaj M-g -, respektive.

Se la jenan linion oni havas, en kiu, ^ estas la punkto:

Hundo Kato Muso

^

Kiam je M-g = oni premas, ĝi fariĝos:

Hundo Kato Muso
===============
       ^

Male, la jenan mi havas:

Hundo Kato Muso
===============


Sekcio 1-a

^

Kiam je M-g - oni premas, ĝi fariĝos:

Hundo Kato Muso
===============


Sekcio 1-a
----------
     ^

Forviŝado

Oportunajn funkciojn mi volas havi por la linion de punkto al komenco kaj fino forviŝi:

(defun delete-to-bol (&optional arg)
 "Delete to beginning of line"
 (interactive "p")
 (delete-region (point) (save-excursion (beginning-of-line) (point))))

(defun delete-to-eol (&optional arg)
 "Delete to end of line"
 (interactive "p")
 (delete-region (point) (save-excursion (end-of-line) (point))))

Ilin mi bindis al C-c ^ kaj C-c $, respektive:

Se la jenan mi havas:

Retejo pri komputiko, hominklinaĵoj, kaj hazardaĵoj.
           ^

Tiam, je C-c ^ oni premas, ĝi fariĝos:

hominklinaĵoj, kaj hazardaĵoj.
^

Male, se je C-c $ oni premas, ĝi fariĝos:

Retejo pri komputiko,
           ^

Markado

Estas pluraj fojoj kiam regionon de punkto al komenco kaj fino mi hovas krei. Pro tio, la jenan mi havas:

(defun mark-to-bol (&optional arg)
 "Create a region from point to beginning of line"
 (interactive "p")
 (mark-thing 'point 'beginning-of-line))

(defun mark-to-eol (&optional arg)
 "Create a region from point to end of line"
 (interactive "p")
 (mark-thing 'point 'end-of-line))

Ilin mi bindis al C-c C-a kaj C-c C-e, respektive.

Algluado

Mi volas esti kapabla por alglui de la tondejo al emakso, precipe se mi estas en la terminalsimulilo.

Unue, je xclip ni bezonas instali:

Per Nixpkgs:

nix-env -i xclip

Per APT:

sudo apt-get install -y xclip

Tiam, la jenan ni aldonu al emaksa startiga dosiero:

(defun yank-primary (&optional arg)
 "Yank the primary selection"
 (interactive)
 (insert (shell-command-to-string "xclip -selection primary -o")))

(defun yank-clipboard (&optional arg)
 "Yank the clipboard selection"
 (interactive)
 (insert (shell-command-to-string "xclip -selection clipboard -o")))

La ĉefzono estas tiu, kiu ŝaltiĝas kiam musajn markojn oni faras, dum la tondejzono estas tiu, kiu estas uzita kiam la komandon Kopii el apo oni alvokas, aŭ kiam je Ctrl+c oni premas.

Klavoj

Jen la rilata kodeto por ĉiom da komandoj diskutitaj en ĉi tiu artikolo. Se j bind-key oni ne ankoraŭ havas, ĝin oni povas instali per:

M-x package-install EN bind-key EN
(bind-keys
 :global-map
 ("C-c ^" . delete-to-bol)
 ("C-c $" . delete-to-eol)

 ("C-c ," . mark-to-bol)
 ("C-c ." . mark-to-eol)

 ("C-x y" . yank-clipboard)
 ("C-x C-y" . yank-primary)

 ("M-g SPC" . go-to-column)
 ("M-g `" . insert-backticks)
 ("M-g =" . insert-equals)
 ("M-g -" . insert-hyphens))

Finrimarkoj

Mian vivon ĉi tiuj funkcioj kaj klavkombinoj plifaciligas precipe kiam mi laboras kun emacsclient sur la terminalsimulilo pro kelkaj klavaj stiraj kodoj ne estas ricevitaj bone per la terminalsimulilo mem. Eksteraj ilojn ekspluatante, unuforman konduton tra platformoj mi povas akiri.

Kiel ĉiam, la fontkodo troveblas ĉi tie. Se konsileton oni volas doni, la tirpeton sendu al mi!