Milda Enkonduko al la Nix-Familio

Esperanto ▪ English
la 5-an de Aŭgusto 2018
Laste ĝisdatigita: la 20-an de Oktobro 2021

Ne maltrankviliĝu pri tio, kion la aliaj faros. La plej bona maniero por la estontecon antaŭdiri estas por tion eltrovi.
―Alan Kᴀʏ

wallhaven-751942

Enhavotabelo

Enkonduko

Venas rare ideoj kiuj la manieron por komputado povas ŝanĝi. Multe da teĥnologio kiujn ni uzas nune nur estas ripetoj de la malnovaj—niveloj sur niveloj de kosmetikoj kiuj la malnovajn konceptojn ĉirkaŭkovras. Tutaj produktaj sistemoj baziĝas sur ĉi tiu manko de kreemo kaj lerteco. Malnovaj problemoj ne solvitas. Pentrante per novaj kolortonoj, la problemojn ĉi tiuj tielnomataj elpensemaj solvoj nure ĉirkaŭigas anstataŭe, pretendante ke almenaŭ, ĝin ili plikolorplenigis. Progreson ĉi tiu mensostato difektas en nekalkuleblaj manieroj. La falsan impreson, ke la solvoj fakte estas faritaj ĉi tio donas. Falsan senson de plibonigoj ĉi tio kreas.

Antaŭ multaj jaroj siajn semajn paperojn Eelco DOLSTRA skribis, en kiu, la radikalajn manierojn por programaron disponigi li priskribis. La kernojn de Nix, pure funkcia paka mastrumila lingvo kiu la malsanon solvis kiu la komputikon delonge plagis—kompatinda paka mastrumado—ĉi tiuj paperoj formis. En ĉi tiu artikolo mi parolos pri la Nix-familio, kaj kiel ĝin uzi por la avantaĝo.

La dolarsigno ($) uzitos por la ŝelan inviton de normuzanto indiki, dum la kradsigno (#) uzitos por la ŝelan inviton de la ĉefuzanto indiki. Estas fojoj kiam la EUID de komando estos nulo (0) pro la uzado de sudo.

NixOS

Kiom da fojoj, difektitan sistemon oni havadis pro programaron oni ĝistadigis kiun aliaj komponantoj dependis? Kiom da malfruaj noktoj oni pasis por apon oni bezonis funkciigi pro ĝin la nova pako kiun oni instalis rompigis? Kiom da fojoj, pro ĉagrenego, oni rezignis en la riparado de la sistemo kaj simple decidis por la sistemon reinstali el nulo. Datumdosierojn restaŭri facilas; sistemagordon de la lasta funkcia stato restaŭri, bedaŭrinde, estas unudirekta bileto al infero.

NixOS (niks▪oŭ▪es) estas linuksa distribuo kiu ĉi tiajn problemojn solvas per la determinismon de Nix ekspluati kaj per unu deklaran agorddosieron uzi kiu ĉiomajn agordaĵojn kaj alĝustigiloj tenas en unu loko—/etc/nixos/configuration.nix. Informon pri la dosiersistemo, uzantoj, servoj, retagordo, enigaparatoj, kernaj parametroj, kaj pli ĉi tiu dosiero enhavas. Signifas, ke je configuration.nix de iu oni povas preni kaj ĝian ekzaktan sistemagordon havu! En NixOS oni ne plu bezonas ludadi pri la tutsistemo por la agordo kiun oni deziras. Porokazajn solvojn oni ne plu uzas por deziratan agordan staton precizigi. Aldonan programaron oni ne plu bezonas instali por sistemagordon mastrumi.

NixOS ne konformiĝas al FHS aldonan cerban damaĝon efektive malebligi—spacon donanta por multe da flekso kaj eltrovemo. Je /usr/ kaj /opt/ ĝi ne havas. Tamen, je /bin/ kaj je /usr/bin/ ĝi havas, kiu nur je sh kaj env havas respektive—ambaŭ fakte estas simbolligiloj al la realaj programoj kiuj loĝas ie en /nix/store/. La supra loko por sistemprogramoj—tiuj, kiuj estas instalitaj specife de la sistemestro—estas lokitaj en /run/current-system/sw/bin/ kaj /run/current-system/sw/sbin/. Uzantinstalitaj programoj, aliflanke, troveblas en siaj respektivaj ~/.nix-profile/bin/-lokoj. Ĉi tiuj lokoj ne povas ŝanĝiĝi per kutimaj manieroj; dediĉitaj programoj devas esti uzataj por skribi al ĉi tiuj arboj.

Instalo

Simplas instalo de NixOS. Por «nudmetalaj» sistemoj, instalilon de nixos.org/nixos/download.html elŝutu. Virtualmaŝinaj diskbildoj ankaŭ haveblas de tiu paĝo. En mia lasta instalo, mi instalis per la jena agordo:

La maŝinon ŝalti

Praŝarĝu per la USB-poŝmemorilo en UEFI-reĝimo. Sur la ensaluta invito, ensalutu kiel root.

La reton agordi

Haveblajn retojn skanu:

# nmcli d wifi list

Tiam, konektu al la preferata enkursigilo:

# nmcli d wifi con PLDT name hejmo password sekreto

La diskojn pretigi

La subdiskojn kreu:

# gdisk /dev/sda
sda1: EF00 (EFI system), 512 MiB
sda2: 8E00 (Linux LVM), ceteraj

Je /dev/sda1 strukturu:

# mkfs.vfat -F 32 /dev/sda1

La fizikan volumon kreu:

# pvcreate /dev/sda2

La voluman grupon kreu:

# vgcreate vg /dev/sda2

La logikajn volumojn kreu:

# lvcreate -L 20G -n swap vg
# lvcreate -l 100%FREE -n root vg

La radikon ĉifru:

# cryptsetup luksFormat /dev/vg/root
# cryptsetup luksOpen /dev/vg/root root

La radikon strukturu:

# mkfs.ext4 -j -L root /dev/mapper/root

La permutodosieron strukturu:

# mkswap -L swap /dev/vg/swap

La dosiersistemojn surmetu:

# mount /dev/mapper/root /mnt
# mkdir /mnt/boot
# mount /dev/sda1 /mnt/boot

La permutodosieron ŝaltu:

# swapon /dev/vg/swap

Instali al disko

La bazagorddosieron kreu:

# nixos-generate-config --root /mnt

La agorddosieron redaktu:

# nano /mnt/etc/nixos/configuration.nix

Por la procedon plifaciligi, malpligrandigitan version de mia agorddosiero oni povas uzi, kaj sekve. La valorojn anstataŭigu laŭ oni preferas. Ĉiom da agordaj alĝustigiloj haveblas ĉi tie.

{ config, lib, pkgs, ... }:

{
 imports = [
   ./hardware-configuration.nix
 ];

 boot = {
  loader = {
   systemd-boot.enable = true;
   efi.canTouchEfiVariables = true;
  };

  initrd.availableKernelModules = [
   "xhci_pci"
   "ehci_pci"
   "ahci"
   "usb_storage"
   "sd_mod"
   "rtsx_pci_sdmmc"
  ];

  initrd.luks.devices = [
   {
    device = "/dev/vg/root";
    name = "root";
    preLVM = false;
   }
  ];

  cleanTmpDir = true;
 };

 fileSystems = [
  {
   device = "/dev/disk/by-uuid/6106-6BF8";
   fsType = "vfat";
   mountPoint = "/boot";
  }

  {
   device = "/dev/mapper/root";
   fsType = "ext4";
   mountPoint = "/";
  }
 ];

 swapDevices = [
  {
   device = "/dev/vg/swap";
  }
 ];

 networking = {
  hostName = "ombrelo";
  hostId = "7B1548AE";
  enableIPv6 = true;
  networkmanager.enable = true;
 };

 environment = {
  systemPackages = with pkgs; [ zsh ];
 };

 time.timeZone = "Asia/Manila";

 security.sudo = {
  enable = true;
  configFile = ''
   Defaults env_reset
   root ALL = (ALL:ALL) ALL
   %wheel ALL = (ALL) SETENV: NOPASSWD: ALL
  '';
 };

 services = {
  xserver = {
   autorun = true;
   defaultDepth = 24;
   enable = true;
   displayManager.kdm.enable = true;
   desktopManager.kde5.enable = true;
   videoDrivers = [ "intel" ];
  };
 };

 users = {
  extraUsers.vakelo = {
   isNormalUser = true;
   uid = 1000;
   extraGroups = [ "wheel" "networkmanager" "docker" ];
  };
  defaultUserShell = "/run/current-system/sw/bin/zsh";
 };
}

Se la nixos-generate-config paŝon ĉi-supre oni preterpasis, la antaŭproduktan dosieron kreu permane:

# mkdir -p /mnt/etc/nixos

La ĉi-supran dosieron oni povas konservi per:

# curl -sSLo /mnt/etc/nixos/configuration.nix https://goo.gl/ZTQcGs

Pli longa versio haveblas per:

# curl -sSLo /mnt/etc/nixos/configuration.nix https://goo.gl/K4P7l5

La UUID-identigilon de la disko anstataŭigu per tiu, kiun oni havas. La komandon blkid uzu por la UUID-identigilojn akiru. Por la valoro de networking.hostID la jenan komandon uzu:

# cksum /etc/machine-id | while read c rest; do printf "%x" $c; done

La jenan la ĉi-supra agordo precizigas, inter aliaj aferoj:

Je NixOS instalu al la disko:

# nixos-install

Je /etc/nixos/configuration.nix ĉi tiu komando analizas, asekurante, ke ne estas eraroj. Ĉiomajn necesajn pakojn por kongrui al la specifo ĉi tiu komando elŝutos.

Post kiam la instalo finiĝis, la sistemon repraŝarĝu.

# reboot

Agordaĵo

Instalinte, la ekzistantan agordaĵon ĝisdatigi facilas. Ĉio kion oni devas fari estas la agorddosieron redakti tiam la sistemon rekunmetu:

# nano /etc/nixos/configuration.nix
# nixos-rebuild switch

Se okazis eraro, onin la sistemo avizos pri tio, anstataŭ pluigi per malĝusta agordo. Post kiam la sistemo finfaris reŝarĝi, iru al la konzolo per Ctrl+Alt+F1, tiam ensalutu kiel root, tiam pasvorton por la uzanto kiun ni precizigis en configuration.nix agordu:

# passwd vakelo

Eliru de la ŝelo, tiam iru al la grafika fasado per Alt+F7, tiam ensalutu kiel vakelo.

Nix

La komponanto kiu la koron de NixOS kaj Nixpkgs fondas estas la Nix-lingvo (niks). Ĝi estas deklarlingvo kreita por pakojn mastrumi.

Por ke la lingvon oni facile povu kompreni, je nix-repl ni instalu:

$ nix-env -iA $(nix-channel --list | awk '{print $1}').nix-repl

Sekve, ĝin ni plenumu. Oni salutiĝas per la versinombro, kaj la invito de nix-repl. Ĉi tiun artikolon skribante, la plej ĵusa stabila versinombro estas 1.11.8:

$ nix-repl
Welcome to Nix version 1.11.8. Type :? for help.

nix-repl>

Bazajn esprimojn ni elprovu.

Signovicoj

Samkiel en aliaj lingvoj, signovicoj taksas al si mem:

nix-repl> "hundo"
"hundo"

Por signovicojn kunmeti, la operacisimbolon + uzu:

nix-repl> "hundo" + "kato"
"hundokato"

Alia maniero por signovicojn deklari, estas por du parojn de unuoblaj citiloj uzi. Ne konfuziĝu pri ĝi kontraŭ la duoblaj citiloj:

nix-repl> ''hundo kato''
"hundo kato"

La avantaĝo de je '' uzi anstataŭ je ", estas, la ĉeeston de " ene ĝi ĝi permesas:

nix-repl> ''"hundo" "kato"''
"\"hundo\" \"kato\"\"

La valoro kiun ĝi revenas estos ĝuste citita. Ĉi tio utilas poste kiam pli komplikajn esprimojn ni muntos.

Por signovicojn elreferenci ene signovicoj, la formon ${name} uzu:

nix-repl> x = "hundo"

nix-repl> y = "kato"

nix-repl> "${x} ${y}"
"hundo kato"

nix-repl> ''${x} ${y}''
"hundo kato"

Nombroj

Bazaj aritmetikaj operacioj en Nix estas inkluzivitaj kun malgranda surprizo:

nix-repl> 6+2
8

nix-repl> 6-2
4

nix-repl> 6*2
12

nix-repl> 6/2
/home/vakelo/6/2

Ups! Tio ne estis, kion ni anticipis. Pro Nix estas desegnitaj kun dosieroj kaj dosierujoj en la kalkulo, specialan kazon ĝi kreis, ke kiam suprenstreko (/) signo estas ĉirkaŭitaj per nespacetaj signoj, ĝin ĝi interpretas kiel dosierujindiko, rezultonte al absolutdosierindiko. Por dividon fari efektive, almenaŭ unu spaceton antaŭ kaj post la / signo aldonu:

nix-repl> 6 / 2
3

Parenteze, ne estas glitpunktaj en Nix. Do, se ĝin oni provas fari, oni akiras:

nix-repl> 1.0
error: syntax error, unexpected INT, expecting ID or OR_KW or DOLLAR_CURLY or '"', at (string):1:3
'"'

La operacion de / la funkcio builtins.div faras esence:

nix-repl> builtins.div 6 3
2

La kontrasto tamen, estas, ke builtins.div povas esti aplikita parte:

nix-repl> (builtins.div 6)
«primop-app»

Fermon de parte aplikita funkco ĉi tiu esprimo revenas. Alian valoron por ĝin tute apliki ni bezonas:

nix-repl> (builtins.div 6) 3
2

La valoron de tiu parta esprimo ni eĉ povas konservi:

nix-repl> d = builtins.div 6

La operacisimbolo = en Nix estas uzata por valorojn bindi. En ĉi tiu ekzemplo, ĝi estas uzita por partan aplikon difini. Por tiun funkcion uzi:

nix-repl> d 3
2

Buleaj

Vereco kaj malvereco estas reprezentitaj de true kaj false:

nix-repl> 1 < 2
true

nix-repl> 1 > 2
false

nix-repl> 1 == 1
true

nix-repl> "hundo" == "hundo"
true

nix-repl> "hundo" > "kato"
false

nix-repl> false || true
true

nix-repl> false && true
false

Listoj

Listoj estas heterogenaj tipoj por seriaj valoroj enteni. Eroj estas apartigitaj per spacetoj:

nix-repl> [ 1 "hundo" true ]
[ 1 "hundo" true ]

Por listojn kunmeti:

nix-repl> [ 1 "hundo" true ] ++ [ false (6 / 2) ]
[ 1 "hundo" true false 3 ]

Por la kopon eltiri:

nix-repl> builtins.head ([ 1 "hundo" true (6 / 2) ] ++ [ false (6 / 2) ])
1

Por la voston eltiri:

nix-repl> builtins.tail ([ 1 "hundo" true (6 / 2) ] ++ [ false (6 / 2) ])
[ "hundo" true 3 false 3 ]

Listoj estas indeksitaj komence de 0 (angle). Por la 1-an eron akiri, la operatoron builtins.elemAt uzu:

nix-repl> builtins.elemAt [ 1 "hundo" true ] 1
"hundo"

Aroj

Grava datumstrukturo en Nix estas aroj. Ili estas paroj de ŝlosilvorto-valoro apartigitaj per punktokomoj:

nix-repl> { a = 0; b = "kato"; c = true; cx = (6 / 2); }
{ a = 0; b = "kato"; c = true; cx = 3; }

Tio, kion arojn igas malsamaj kontraŭ listoj, estas, ke valorojn eltiri el ili estas faritaj per referencojn nomi. Por la valoron de b eltiri, la operacisimbolon . uzu:

nix-repl> { a = 0; b = "kato"; c = true; cx = (6 / 2); }.b
"kato"

kiu estas ekvivalenta al:

nix-repl> { a = 0; b = "kato"; c = true; cx = (6 / 2); }."b"
"kato"

Por anon elreferenci el tiu sama aro, la ŝlosilvorton rec uzu:

nix-repl> rec { a = 0; b = "kato"; c = true; cx = (6 / 2); d = b; }.d
"kato"

Dosierindikoj

En Nix ĉiom da dosierindikoj estas tradukitaj al absolutdosierindikoj. Se referencon al dosiero en la aktuala dosierujo oni faras:

nix-repl> ./hundo
/home/vakelo/hundo

Fariĝas absolutdosierindiko. Ĉi tio estas Bonaĵo™.

Simile, se referencon al relativdosierindiko oni faras ene absolutdosierindiko, ĝi ankoraŭ tradukiĝas al absolutdosierindiko.

nix-repl> /./hundo
/hundo

Notu, bedaŭrinde, ke dosierindikoj kiuj staras sole ne plaĉas al Nix:

nix-repl> /
error: syntax error, unexpected '/', at (string):1:1

nix-repl> ./
error: syntax error, unexpected '.', at (string):1:1

Funkcioj

Ĉu eĉ ekzistas plezuro se ne estos verbojn por uzi kun ĉi tiuj substantivoj? Similecojn al aliaj lingvoj funkcioj en Nix kunhavas, ĝiajn unikajn trajtojn havante.

Jen la bazformo de funkcio:

nix-repl> x: x
«lambda»

Sennoman funkcion kiu sian argumenton revenas ĉi tiu esprimo kreas—la identa funkcio (angle). La dupunkto post la unua x montras, ke ĝi estas parametro al la funkcio, samkiel en lambdokalkulo. Aldone, la nomoj ne gravas pro alfa-ekvivalenteco:

nix-repl> hundo-kato-muso: hundo-kato-muso
«lambda»

Ĉi tiuj funkcioj ne estas tre utilaj tial, ke ili ne estas kaptitaj por aplikado. Se ĝin oni volas uzi, ekzemple, kun la argumento "hundo", ĝin ni bezonas ĉirkaŭkovri per rondkrampoj:

nix-repl> (x: x) "hundo"
"hundo"

Por plian amuzon aldoni, tiun funkcion ni nomu:

nix-repl> idento = x: x

Bonege! Nun, ĝin ni apliku:

nix-repl> idento "hundo"
"hundo"

Funkcion kiu je " ve" postaldonas al sia enigo ni kreu, tiam ĝin ni apliku:

nix-repl> ve = s: s + " ve"

nix-repl> ve "mi"
"mi ve"

Por funkcion krei kiu alian argumenton akceptas, la jenan formon ni uzu:

nix-repl> ve = s: t: s + " ve " + t

nix-repl> ve "mi" "vi"
"mi ve vi"

La modelo, estas, ke por aldonan parametron aldoni, la formon name: uzu.

Aroj, kiam uzitaj kun funkcioj, pliajn potencajn abstraktadojn ŝaltas. Aron kiel argumento al funkcio ni povas doni, kiu la datumon ene tiu aro do uzos:

nix-repl> anaso = { a, b }: x: a + " " + b + x

Du parametrojn ĉi tiu funkcio havas: { a, b }—parametra specifo por aro kun du eroj, kaj x—kutima parametro. Tenu en la kalkulo, ke parametra specifo ne estas veraro, sed nur maniero por la argumentojn kongrui; komon ĝi uzas kiel apartigilo de valoro. Ene ĉi tiu funkcio la enigojn ni povas kombini per la operacisimbolon +. Por ĉi tiun funkcion uzi, ĝin ni uzu jene:

nix-repl> anaso { a = "ve"; b = "mi"; } " anaso"
"ve mi anaso"

Kiam aron funkcio deklaras kiel sia parametro, la ŝlosilvortojn oni devas precizigi kiam la funkciojn kiu ilin uzas invoki. Tiukaze, la nomoj de sa ŝlosilvortoj estas a kaj b:

La difino de anaso supre estas semantike simila al:

nix-repl> anaso = ve: x: ve.a + " " + ve.b + x

Kutiman, ne-aran parametron ni uzis ĉi tie por ke ĝi povu referenci al la aro kiel valoro. Ĉi tion rimarku:

nix-repl> ve = { a = "hundo"; b = "kato"; }

nix-repl> ve.a
"hundo"

Ankaŭ eblas por la defaŭltajn valorojn precizigi. Kiam parametro kun defaŭlta valoro ne estas uzita, la defaŭlta valoro estos uzita. Simile, en Komunlispo:

* (defun birdo (a &optional (b "O.o"))
  (concatenate 'string a b))

* (birdo "o.O ")

"o.O O.o"
* (birdo "o.O " "^_^")

"o.O ^_^"
nix-repl> birdo = { a, b ? "O.o" }: a + b

nix-repl> birdo { a = "oro"; }
"oroO.o"

nix-repl> birdo { a = "oro"; b = "argxento"; }
"oroargxento"

Por plian flekson aldoni, la uzon de pseŭdo-«rest» argumentoj Nix subtenas. La funkcion ĉi-supre ni modifu:

nix-repl> birdo = { a, b, ...}: a + b

Ĝin ni uzu:

nix-repl> birdo { a = "ve"; b = "hundo"; }
"vehundo"

Estas same. Do kiel tiun flekson ni povas uzi? Etikodon por la atribuaro ni kreos por ke ni povu referenci al la ‹ekstraj› valoroj:

nix-repl> birdo = atribuoj@{ a, b, ...}: a + b + atribuoj.c

Ĝin ni simple uzu kiel antaŭe, sed kun la uzado de la etikedo:

nix-repl> birdo { a = "oro"; b = "argxento"; c = "bronzo"; }
"oroargxentobronzo"

Mi diris ‹pseŭda› ĉar la valoro por c estis ankoraŭ postulita.

Defaŭltaj valoroj kaj variabla loknombro pova esti kunmetitaj:

nix-repl> birdo = atribuoj@{ a, b, c ? "C", ... }: a + b + c + atribuoj.z

nix-repl> birdo { a = "A"; b = "B"; z = "Z"; }
"ABCZ"

nix-repl> birdo { a = "A"; b = "B"; c = "X"; z = "Z"; }
"ABXZ"

Let

Onin la ŝlosilvorto let permesas por variablojn difini en lokamplekso. Ekzemple, por la identigilojn x kaj y igi videblaj nur en lokamplekso:

nix-repl> let x = "hundo"; y = "kato"; in x + anaso { a = "ne"; b = "vere"; } "efektive" + y
"hundone vereefektivekato"

La lastan ; antaŭ la in ŝlosilvorto kiu iras kun let tenu en la kalkulo—la komencon de la korpo de let ĝi markas. La let konstruo kondutas simile al la let ŝlosilvorto troveblas en programlingvoj kiel Lispo kaj Haskelo.

With

Onin la ŝlosilvorto with permesas por arvalorojn demeti en amplekso:

nix-repl> with { x = "hundo"; y = "kato"; }; anaso { a = y; b = x; } " xyz"
"kato hundo xyz"

Kio okazis ĉi tie, estas, ke la valoroj en tiu aro senvualiĝis por ilin disponebligi en la korpo de with.

Kondiĉesprimoj

Kondiĉesprimoj estas faritaj per la if ŝlosilvorto. Similan formon de plimultaj lingvoj ĝi havas:

nix-repl> if true then "true" else "false"
"true"

Ĝi povas esti nestiĝita:

nix-repl> if false then "true" else if false then "true" else if false then "true" else "false"
"false"

Dosierenportoj

La ideo de dosierojn enporti en Nix-esprimo estas subtile malsame al aliaj lingvoj. Enportoj en Nix intime rilatas al aroj. Supozante, ke la dosieron ve.nix ni havas, kiu la jenan enhavas:

let
 ve = x: x + "ve";
in {
 ve = ve;
}

La saman ve la let-esprimo bindas al funkcio kiu unu argumenton akceptas. En la korpo de let, aron ĝi revenas kiu unu membron kun la nomo ve havas—tiu en la maldekstra parto de la =. La valoro de ĉi tiu ano estas la funkcio kiun ni ĵus difinis. La grava koncepto por memorigi, estas, ke atribuaron ĉi tiu let-esprimo revenas.

Ni reen iru al la REPL (angle) por ĉi tiun dosieron uzi:

nix-repl> import ./ve.nix
{ ve = «lambda»; }

La lambdo-terminon ni denove vidas. Sajnas, ke la ve nomo ĉi tie estas funkcio. Nun, kiel ĉi tiun valoron ni povas elreferenci? La operatoron . ni uzu!

nix-repl> (import ./ve.nix).ve "hundo"
"hundove"

Rondkrampojn ni devis uzi tial, ke ne ekzistas tia dosiero ve.nix.ve en la aktuala dosierujo. Se ĝin ni trapasos, ĝi aperos jene:

nix-repl> { ve = «lambda»; }.ve "hundo"

fariĝos:

nix-repl> { ve = (x: x + "ve"); }.ve "hundo"
"hundove"

La enkondukajn konceptojn de la Nix-lingvo ĉi tiu sekcio resumas. La ceteraj vilaj detaloj troveblas en la gvidilo.

Nixpkgs

Nixpkgs (niks▪pa▪kej▪ĝes) estas kolekto de pakoj organizitaj kaj mastrumitaj per uzantoj tutmonde. Pro tio ke la fontkodo estas en GitHub, la avantaĝon de la potenca kunlaborada sistemo kiun tiu platformo ofertas ĝi eblas ekspluati. Grandan vicaron da pakoj la kolekto havas, de produktivecaj apoj al teoremaj pruviloj.

Pakojn plejparto de popularaj operaciumoj traktas bone, ĝis ili ne plu. Tiel longe kiel oni movas en rektan linion, sole, oni sekuras. Aferoj ŝanĝiĝas, kiam aliaj homoj enkondukiĝas en la marŝo. Por ke la tutgrupo movu en unisono, ĉiuj devas esti konektita al unu la alia. Se ano decidas forvojaĝi, kaj sole marŝi, la tutgrupo kripliĝos. Tamen, se sin tiu ano decidas kloni por ke la forvojaĝado fariĝu sendependa, la originala marŝada grupo fariĝas nemodifita.

La kazon de distribuo celita kiel pluruzanta produkta disvolva medio ni traktu. Kiam fajrfokson versio 100 oni instalas, la ĉefa duuma dosiero iras al aŭ /usr/bin/firefox/usr/local/bin/firefox. Sekve, la apon el tiu dosierindiko ĉiomajn uzantojn povas aliri; Johano, Mario, kaj Petro feliĉas. Bedaŭrinde, se ĝin Johano decidis aktualigi al versio 200, la sama apo kiun Mario kaj Petro uzas ankaŭ aktualiĝis! Tio ne estas bonaĵo se la malnovan version kiu funkcias al ili ili preferas! Onin Nix permesas por plurajn versiojn de programaro havi sen kolizioj al la aliaj versioj. Siajn preferatajn versiojn de fajrfokso Johano, Mario, kaj Petro povas havi sen konfliktoj kun la aliaj versioj. Kiel ĝin Nixpkgs faras? Ĝin ĝi faras per la komponantojn nomi per iliaj kalkulitaj kontrolsumoj kaj per komunan tutmondan lokon ne uzi.

Siajn proprajn versiojn de ~/.nix-profile ĉiom da uzantoj havas kaj kutimajn dosierojn ĉiom da enhavo de tiuj dosierujoj ne havas. Anstataŭ, ili estas simbolligiloj al la efektivaj dosieroj troveblas en /nix/store/. Ĉi tiu dosierujo, estas kie la programoj kaj siaj dependecoj estas efektive instalitaj. La nur maniero por skribi al tiu dosierujo estas per la dediĉitaj Nix-programoj. Ne estas maniero por tiun dosierujon rekte modifi per normaj manieroj. Do, kiam je Vim 8 la uzanto johano instalas, la programo fariĝas instalita kiel /nix/store/w4cr4j13lqzry2b8830819vdz3sdypfa-vim-8.0.0329. La signoj antaŭ la paknomo estas la kontrolsumo de ĉiom da enigoj kiuj estis uzitaj por la pakon konstrui. La dosiero /home/johano/.nix-profile/bin/vim tiam montras al simbolligo, en dosiero troveblas en /nix/store/ kiu kondukas al la efektiva Vim-duumdosiero en /nix/store/w4cr4j13lqzry2b8830819vdz3sdypfa-vim-8.0.0329/bin/vim.

Instalo

Se je NixOS oni uzas ĉi tiun sekcion preterpasu tial, ke Nixpkgs iras kun ĝi. Por je Nixpkgs instali sur linukso aŭ makintoŝo, plenumu:

$ curl https://nixos.org/nix/install | bash

Oni invitiĝos al la ensalutilojn por ĉefuzantan aliron eniri per sudo tial, ke la risurcojn ĝi instalos al /nix/. Post la instalo, oni petiĝas por linion de komando al la ŝela pravaloriza dosiero aldoni. Kiam novajn aperaĵojn de la ŝelo oni generas la komandoj specifaj al Nix fariĝos haveblaj.

Uzado

Estas du manieroj por pakojn instali per Nixpkgs; la gita kopio, kiu estas la plej ĵusa versio, ĝisdatigita ĝis la lasta minuto, aŭ per kanalojn uzi. La gitdeponejo idealas por uzantoj kiuj la plej novajn versiojn de pako volas uzi, aŭ por uzantoj kiuj volas eltesti. Kanaloj aliflanke, estas esence kopioj de la gitdeponejo en antaŭ tempo.

Gito

Okazas ofte ĝisdatigoj al la gitdeponejo—ĉi tiun artikolon legante, novaj ŝanĝoj estas faritaj al la ĉefarbo. Por la gitkopion uzi, la deponejon klonu:

$ git clone https://github.com/nixos/nixpkgs ~/nixpkgs

nixpkgs/ dosierujo ĉi tiu komando kreas sub la hejmdosierujo. Se la uzanto estas vakelo, la klono de la deponejo troveblas ĉe /home/vakelo/nixpkgs//Users/vakelo/nixpkgs/, se linukson aŭ makintoŝon oni uzas respektive.

Por pakon instali, ekzemple, emem—Markdown- al HTML-dosiero konvertilo—per la gitkopio, plenumu:

$ nix-env -f ~/nixpkgs/default.nix -iA emem

Je emem ĉi tiu komando elŝutas kun ĝiajn dependecojn, kaj la programon ĝi disponebligas al oni. Por certigi, ke emem estas efektive instalita, plenumu:

$ emem --version

Se la ŝelo ne vomiĝas kaj plendas, ke tio, kion oni volas trovi ne ekzistas, kaj versinombron oni vidas, do signifas ke je emem oni sukcese instalis.

Por la plej ĵusajn ŝanĝojn akiri el la gitdeponejo, plenumu:

$ cd ~/nixpkgs && git pull origin master

Kanaloj

Pakojn instali per kanaloj pli agrablas tial, ke la komandoj por pakojn instali estas pli oportunaj. La kompromiso, estas, ke la pakoj estas malaktualaj de iom da tagoj. Se oni bonas pri tio, tiam kanalojn uzi anstataŭ la gitkopion.

Kanaloj estas etikeditaj stable, unstable, aŭ per specifa versinombro, ekzemple, 18.0921.05. Por ĉi tiu artikolo, je unstable ni uzu—ĝi nek estas tiel malaktuala kiel stable nek tiel ĵuŝa kiel la gitkopio. Por aboni al la unstable-kanalo, plenumu:

$ nix-channel --add https://nixos.org/channels/nixpkgs-unstable nixpkgs

La kanalon etikedita nixpkgs-unstable ĉi tio irprenas el nixos.org, tiam instolas al la uzantprofilo.

Por la listojn de kanaloj esplori, ĉi tien iru.

Per la ekzemplo ĉi-supre, je emem instali, la jenajn komandojn plenumu por NixOS kaj aliaj sistemoj, respektive:

$ nix-env -iA nixos.emem
$ nix-env -iA nixpkgs.emem

Por la kanalojn ĝisdatigi, plenumu:

$ nix-channel --update

Tempe, arboj en /nix/store/ kreskiĝas kaj eble ekzistas dosierindikoj kiuj ne plu estas referencitaj per ajna pako. Por ĝin purigi, plenumu:

$ nix-collect-garbage

Aliaj komandoj

Por pakon malinstali, plenumu:

$ nix-env -e emem

Por ĉiomajn instalitajn pakojn listigi, plenumu:

$ nix-env -q --installed

Por ĉiomajn haveblajn pakojn listigi, plenumu:

$ nix-env -q --available

Agordaĵo

La dosiero ~/.nixpkgs/config.nix estas Nix-esprimo, kiu estas legita per la Nix-komandoj. Ene, pakajn transpasojn oni povas precizigi—agordo kiu defaŭltajn agordojn uzurpas, kaj aliajn alĝustigilojn, inkluzive, sed ne limigataj al, retumilaj kromprogramoj, grafikfasadoaj agordoj, SSL, ktp.

Malpligrandigitan version de mia config.nix ni rigardu:

{ pkgs }:

{
 packageOverrides = pkgs: {
  emacs = pkgs.emacs.override {
   withGTK2 = false;
   withGTK3 = false;
   withXwidgets = false;
  };
 };

 firefox = {
  jre = true;
  enableGoogleTalkPlugin = true;
 };

 allowUnfree = true;
}

Ĉi tio estas funkcio, kiu atribuon akceptas kiel parametro, tiam alian atributaron liveras kiel liveraĵo. Mia config.nix diras, ke je GTK mi ne volas havi por emakso. Por fajrfokso, mi precizigis, ke nur je JRE- kaj je Google Talk-kromprogramoj mi volas uzi. Laste, mi precizigas, ke programaroj kiuj malfermitkodajn permesilojn ne havas, aŭ programoj kiu la liberprogramaran modelon ne havas, mi volas esti kapabla por instali

Kontribui

La kunlaborada modelo de Nixpkgs restas sur gito kaj GitHub. Por pakon kontributi aŭ ekzistantan pakon ĝisdatigi, la Nixpkgs-deponejon forku al la propra GitHub-konto. Novajn ŝanĝojn kreu en nova branĉo, tiam tirpeton kreu.

Ekzistantan pakon ĝisdatigi

La deponejon forkinte, la propran version de la deponejon klonu:

$ git clone git@github.com:vakelo/nixpkgs.git ~/nixpkgs

Kopion de la forko ĉi tiu komando kreas en la radiko de la hejmdosierujo. Iru al tiu dosierujo, tiam la enhavojn ni esploru:

$ cd ~/nixpkgs
$ tree -aFL 1
.
├── COPYING
├── default.nix
├── doc/
├── .editorconfig
├── .git/
├── .github/
├── .gitignore
├── lib/
├── maintainers/
├── .mention-bot
├── nixos/
├── pkgs/
├── README.md
├── .travis.yml
├── .version
└── .version-suffix

7 directories, 9 files

Sekve, pakon ni trovu kie ĝi loĝas, ekzemple, GNU Hello.

$ grep hello pkgs/top-level/all-packages.nix
 hello = callPackage ../applications/misc/hello { };

Diras, ke la pako hello troveblas sub ../applications/misc/hello. Rilate al la dosiero all-packages.nix, la dosierindiko estas ĉe pkgs/applications/misc/hello~/nixpkgs/pkgs/applications/misc/hello. Tien ni iru:

$ cd pkgs/applications/misc/hello
$ ls
default.nix

La dosieron default.nix malfermu:

{ stdenv, fetchurl }:

stdenv.mkDerivation rec {
 name = "hello-2.10";

 src = fetchurl {
  url = "mirror://gnu/hello/${name}.tar.gz";
  sha256 = "0ssi1wpaf7plaswqqjwigppsg5fyh99vdlb9kzl7c9lng89ndq1i";
 };

 doCheck = true;

 meta = {
  description = "A program that produces a familiar, friendly greeting";
  longDescription = ''
   GNU Hello is a program that prints "Hello, world!" when you run it.
   It is fully customizable.
  '';
  homepage = http://www.gnu.org/software/hello/manual/;
  license = stdenv.lib.licenses.gpl3Plus;
  maintainers = [ stdenv.lib.maintainers.eelco ];
  platforms = stdenv.lib.platforms.all;
 };
}

Ĉi tio diras al ni, ke la dosiero default.nix, estas dosiero kun parametro kiel atribuo kun du eroj. La rezulton de je stdenv.mkDerivation voki per enigo de atribua valaro la funkcio liveras. La valoro por la atribuo name estas signovico kun la formato paknomo-A.B.C, en kiu, paknomo estas la nomo de la pako kaj A.B.C. estas la versinombro. La valoro por la src atribuo estas la valoro liverita per la funkcion fetchurl voki, per alia atribuara argumento. La valoro por la atribuo url devas esti aŭ spegula specifo, kiel priskribite en pkgs/build-support/fetchurl/mirrors.nix, aŭ kutima retejadreso. Tiukaze, la GNU-spegulon ni uzis kaj la variablon name ni interpolis ene tiu signovico. La valoro de la atribuo sha256 estas tiu, kiun ni akiris per je nix-prefetch-url plenumi kontraŭ la retejadreso. Por la kontrolsumon akiri de hello-2.10, plenumu:

$ nix-prefetch-url http://ftpmirror.gnu.org/hello/hello-2.10.tar.gz
downloading ‘http://ftpmirror.gnu.org/hello/hello-2.10.tar.gz’... [622/709 KiB, 64.6 KiB/s]
path is ‘/nix/store/3x7dwzq014bblazs7kq20p9hyzz0qh8g-hello-2.10.tar.gz’
0ssi1wpaf7plaswqqjwigppsg5fyh99vdlb9kzl7c9lng89ndq1i

Ĝi kongruas al la SHA256-specifo ĉi-supre.

La atribuo doCheck instruas al Nix la testojn plenumi por ĉi tiu pako.

La valoro de la atribuo meta estas alia atribuara specifo por aliaj detaloj pri la pako. Nix-programojn la valoroj precizigitaj ĉi tie helpas por la pakon klasi, inter aliaj aferoj. La celon de pako la mallonga signovico en atribuo description priskribas. La atribuo longDescription estas pli longa atribuo, eble plurlinia signovico por la pakon priskribi en pli da detalo. La atribuo homepage estas retejadreso al la retejo de la pako. Ĝin oni ne plu bezonas citi per unuoblaj aŭ duoblaj citiloj specife—ĝin ĝi faras interne. Retejadreson oni ankoraŭ devas citi se variablan interpolado oni uzas. La atribuo platforms estas grava: pakon ĝi ordas ĝuste—pakon sur makintoŝo oni ne devas munti kiu nur kuras sur linukso.

Se aperos nova versio de GNU Hello, ekzemple, versio 2.11, la ĝustajn atribuojn modifu. Sed unue, apartan branĉon ni kreu por tio:

$ git checkout -b hello-2.11

En default.nix, la nomon ŝanĝu al hello-2.11 kaj la atribuon sha256 ankaŭ ĝisdatigu. Kaj cetere, se oni estas nur NixOS, la jenan valoron aldonu al /etc/nixos/configuration.nix:

nix.useSandbox = true;

Se alian linuksan sistemon oni uzas, aŭ makintoŝon oni uzas, la jenan aldonu al /etc/nix/nix.conf:

build-use-sandbox = relaxed

Tiam, la pakon muntu:

$ cd ~/nixpkgs
$ nix-build -A hello

Se la kunmetaĵo sukcesis, aperos simbolligilo nomata result en la aktuala dosierujo. Ĉi tiu simbolligilo montras al dosierindiko en /nix/store. La programon ni plenumu:

$ ./result/bin/hello
Hello, world!

Bonege. La ŝanĝojn enmetu.

$ git add -u
$ git commit -m 'hello: 2.10 -> 2.11'
$ git push origin hello-2.11

Fine, iru al la GitHub-deponeja paĝo, tiam tirpeton inter nixos/nixpkgs:master kaj vakelo/nixpkgs:hello-2.11 kreu.

Novan pakon sendi

La paŝoj por novan pakon sendi estas preskaŭ simila de novan ĝisdatigi, krom malmultaj aferoj.

En la komenco, novan branĉon kreu por la pako:

$ cd ~/nixpkgs
$ git checkout -b tthsum-1.3.2

Tiam, decidu pri kiu kategorio ĝi devas aparteni:

$ cd pkgs/applications/misc
$ mkdir tthsum

Tiam, la dosieron default.nix kreu:

{ stdenv, fetchurl }:

stdenv.mkDerivation rec {
 name = "tthsum-${version}";
 version = "1.3.2";

 src = fetchurl {
  url = "http://tthsum.devs.nu/pkg/tthsum-${version}.tar.bz2";
  sha256 = "0z6jq8lbg9rasv98kxfs56936dgpgzsg3yc9k52878qfw1l2bp59";
 };

 installPhase = ''
  mkdir -p $out/bin $out/share/man/man1
  cp share/tthsum.1.gz $out/share/man/man1
  cp obj-unix/tthsum $out/bin
 '';

 meta = with stdenv.lib; {
  description = "An md5sum-alike program that works with Tiger/THEX hashes";
  longDescription = ''
   tthsum generates or checks TTH checksums (root of the THEX hash
   tree). The Merkle Hash Tree, invented by Ralph Merkle, is a hash
   construct that exhibits desirable properties for verifying the
   integrity of files and file subranges in an incremental or
   out-of-order fashion. tthsum uses the Tiger hash algorithm for
   both the internal and the leaf nodes.
  '';
  homepage = http://tthsum.devs.nu/;
  license = licenses.gpl3Plus;
  maintainers = [ maintainers.ebzzry ];
  platforms = platforms.unix;
 };
}

Oni povas rimarki, ke la anglan ni uzas ene tial, ke ĝi estas la devigita lingvo en la tutprojekto.

Kio novas ĉi tie estas la atribuo installPhase. La defaŭlta kunmetada procedoj de la tthsum-pako malsamas al la maniero, en kiu instalojn Nix traktas, do ni devas esti specifa pri tio. La $out identigilo signifas pri la fina dosierujo kie la programo loĝos en /nix/store/. En la uzantmedio, la programo haveblos ĉe ~/.nix-profile/bin/tthsum, kaj en la sistemmedio la programo haveblos ĉe /run/current-system/sw/bin/tthsum.

En ĉi tiu punkto, Nix ne ankoraŭ estas konscia pri tthsum. Ĝin ni devas deklari en la supra nivelo. Por tiel fari, la dosieron pkgs/top-level/all-packages.nix redaktu, kaj la jenan aldonu en la ĝusta kategorio.

tthsum = callPackage ../applications/misc/tthsum { };

Tiam, la pakon muntu kiel priskribite ĉi-supre:

$ cd ~/nixpkgs
$ nix-build -A tthsum

Se ĉio sukcesis, la ŝanĝojn enmetu:

$ git add pkgs/applications/misc/tthsum
$ git add pkgs/top-level/all-packages.nix
$ git commit -m "tthsum: init at 1.3.2"
$ git push origin tthsum-1.3.2

Fine, iru al la GitHub-deponeja paĝo, tiam tirpeton inter nixos/nixpkgs:master kaj vakelo/nixpkgs:tthsum-1.3.2 kreu.

Notoj

En ajna punkto dum la instalo de pako, la procezo estas interrompita, la pako ne estos instalita en duone bakita stato. La plej lasta paŝo de pakojn instali estas atoma. La sekreto, estas, simbolligilon de /nix/store al ~/.nix-profile/, la operacio kiu ĝin disponebligas al uzanto la sistemo kreas. La kreado de simbolligiloj en linukso kaj makintoŝo estas aŭ sukcesa aŭ ne.

Sur NixOS, la kanalo uzita de la ĉefuzanto estas grava tial, ke ĝi estas tiu, kiun oni uzas kiam la sistemon rekunmeti per nixos-rebuild switch post ŝanĝoj al /etc/nixos/configuration.nix estas faritaj. Por certigi, ke la pravan kanalon oni uzas, ĝin listigu per:

$ sudo nix-channel --list

Por la ĉefuzantan kanalon ŝanĝi simila al tiu, kiu estis uzita antaŭe:

$ sudo nix-channel --add https://nixos.org/channels/nixos-unstable nixos

Medioj

Medio estas maniero de Nix por komponantan izoladon provizi inter la sistemo kaj uzantoj. En NixOS, ekzistas tri medioj: sistemmedio, uzantmedio, kaj disvolvmedio.

Sistemmedio

La sistemmedio estas modifita nur per la ĉefuzanto kiu ĝian valoron ĝi deklaras en /etc/nixos/configuration.nix. Ĝi estas listo, kiu la pakojn kiu disponebliĝos al ĉiuj uzantoj de la sistemo enhavas. Jen ekzemplo de /etc/nixos/configuration.nix kiu la sistemmedion uzas:

{ config, lib, pkgs, ... }:

{
 ...
 environment.systemPackages = with pkgs; [ zsh vim ];
 ...
}

Ĉi tio deklaras, ke la pakoj nomitaj zsh kaj vim disponeblos por ĉiuj uzantoj de la sistemo. La duumdosieroj disponeblos kiel /run/current-system/sw/bin/zsh kaj /run/current-system/sw/bin/vim, por Ziŝo kaj Vim, respektive.

Parenteze, nur ekzistas sur NixOS la sistemmedio.

Uzantmedio

La uzantmedio estas tiu, kiu estas uzita kiam ajn la komando nix-env estas uzita. Ekzemple, ziŝon instalante per nix-env:

$ nix-env -iA nixos.zsh

Ziŝo fariĝos specife disponebla por la uzanto kiu ĝin alvokas. Se johano estas la uzanto kiu tiun komandon plenumis, tiam la ziŝa duumdosiero disponebliĝos kiel /home/johano/.nix-profile/bin/zsh. Se ziŝon la uzanto mario ankoraŭ ne instalis en sia profilo, tiam ĝi ne disponeblas por ĝi. Se la saman kanalon kiel Johano, Mario havas, kaj la saman nix-env-komandon ĝi kuris, tiam la ziŝan programan datumon Nix ne plu bezonas elŝuti el nulo. Anstataŭe, la ziŝan programan datumon, kiu estis kreita de la procezo de Johano antaŭe, disponebligas por Mario. Tamen, se gitkopion aŭ alian version de kanaloj kontraŭ tiu kiun Johano uzas, Mario uzas, tiam novan aperaĵon de ziŝo la alvoko de nix-env per Mario elŝutos.

Disvolvmedio

La tria medio, la dislovmedio, estas kreita per la uzo de nix-shell. La uzanton nix-shell permesas por sablujmediojn krei. La medio kreita estas izolita de la sistemo kaj kutimaj uzantmedioj. Je /nix/store la medio kreita ankoraŭ uzos, sed nek /run/current-system/sw/ nek ~/.nix-profile/ estos modifita. Kiun nix-shell disponigas estas medio, kiu estas aparta de la resto de la sistemo, la uzanton permesante por porokazajn disponigojn krei sen zorgoj pli la modifado de la sistemstato. Per tio, la kapablon por medion uzi uzanto gajnas por diversajn disponigojn de apo elprovi aŭ por eblojn kontrasti antaŭ liverado.

Por mediojn krei kiuj estas malkonektitaj al la resto de la sistemo, manieron por la dependencojn de apo kaj sia datumo mem apartigi, de kutima sistema interveno ni bezonas havi. Onin la nix-shell permesas por maldikajn nivelojn de abstraktado krei, la determinismon kaj risurcan mastrumadon de Nix mem ekspluatante.

Por ilustri, ni kontrolu, ke GNU Hello ne fakte estas ankoraŭ instalita:

$ which hello
hello not found

Se tio estas la kazo, bone. Aliokaze, la GNU Hello-pakon unue forigi.

Nu, por je nix-shell montri, je GNU Hello ni plenumu en nix-shell, tiam ĝi revenos al la kutima uzantŝelo.

$ nix-shell --packages hello --pure --run hello
Hello, world!
$ which hello
hello not found

Kion ĉi tio faras, estas, ke la duumpakon por GNU Hello ĝi elŝutos, puran ŝelan medion kreante, tiam progresas por la duumdosieron hello plenumi, kiu la konatan saluton montros al la ekrano. Se la ‑‑run opcio estas forigita, ni faliĝos en ŝelo:

$ nix-shell --packages hello --pure
[nix-shell:~]$ hello
Hello, world!

Ĉi tiu ŝelaperaĵo estas speciala tial, ke nur sufiĉan informon ĝi enhavas nur por la komandon hello igi disponebla. La valoron de $PATH ni eĉ povas kontroli ĉi tie:

[nix-shell:~]$ echo $PATH | tr ':' '\n'
/nix/store/kc912zn1ry1xilcm901ip7p8s1iqv0f1-hello-2.10/bin
/nix/store/f9q8k36x9jpi8jmdpwifcywzywpxvhrs-patchelf-0.9/bin
/nix/store/xx2bclrflkcvrddvp6bd3wsasqs7vsp1-paxctl-0.9/bin
/nix/store/4d6f8hg5gv20nsbq7b52qzn6bcs4fvlh-coreutils-8.26/bin
/nix/store/f3vl26f3n18khgq1kybnzvwjbm0r9grg-findutils-4.6.0/bin
/nix/store/mvnjpifk06yjffrsd50rpr3jjfrjsqiv-diffutils-3.5/bin
/nix/store/0xwrn1p8fp8h3cynszpgbmhmydbzhns5-gnused-4.4/bin
/nix/store/avmxym1w34sc17nrilsmgrk469l3ml0z-gnugrep-3.0/bin
/nix/store/2vh4wllg66rw61ffdfwp1xm4r2yns44j-gawk-4.1.3/bin
/nix/store/rhjsykhxrzj3ca8da6b4g6v1yx53xpi3-gnutar-1.29/bin
/nix/store/w1vlvxlavmz39by5xpnhva36q2lbi9hf-gzip-1.8/bin
/nix/store/mgvqw07ssjhf1hb96md97rjkfsrmfmp6-bzip2-1.0.6.0.1-bin/bin
/nix/store/69y0laqzizjycwaqivbsp273n0ag3ayi-gnumake-4.2.1/bin
/nix/store/86blj9iqyxwmdgkn3dyrpib1gkbmz91v-bash-4.4-p5/bin
/nix/store/qjklkl51d6qp98n8nncvbv62p01pp6qf-patch-2.7.5/bin
/nix/store/8pcap19p6qwf06ra4iaja3n6k6p2jzwg-xz-5.2.2-bin/bin

La eligo malsamos kontraŭ la mia pro la kradvaloroj en la tenejaj dosierindikoj. Ekster la teneja dosierindiko de GNU Hello, la ceteraj estas la minimumaj komponantoj de nix-shell-aperaĵo. Ĉi tiu sektoraro nomiĝas stdenv.

La dosierojn shell.nixdefault.nix nix-shell serĉas, en tiu ordo, en la aktuala dosierujo dum startigo, por la difinojn elŝarĝi. Ĝin ni kreu, ĝin konservante kiel default.nix:

{ pkgs ? import <nixpkgs> {} }:

with pkgs;
stdenv.mkDerivation {
 name = "shell";
 buildInputs = [ hello emem ];
}

.nix-dosiero estas Nix-esprimo. En ĉi tiu ekzemplo, ĝi estas funkcio kiu unu argumenton akceptas kun defaŭlta valoro. La bizara <nixpkgs> montras al la valoro de la atribuo nixpkgs deklarita en la NIX_PATH media variablo. Sur NixOS, ĝi aspektas jene:

$ echo $NIX_PATH
nixpkgs=/nix/var/nix/profiles/per-user/root/channels/nixos/nixpkgs:nixos-config=/etc/nixos/configuration.nix:/nix/var/nix/profiles/per-user/root/channels

En la dosierujo kiu estas montrata de la atribuo nixpkgs, estas .git-revision dosiero. Ĝian enhavon ni kontrolu:

$ cat /nix/var/nix/profiles/per-user/root/channels/nixos/nixpkgs/.git-revision
1e8c01784a6a121fc94d111f4af7cc88dd932186

Ĉi tio diras al ni la versio de Nixpkgs kanalojn uzanta en ĉi tiu profilo.

Iri reen, ĉiomajn identigilojn en la lokamplekso la deklaro with pkgs metas, ilin igas videblaj. stdenv, kiu estis menciita antaŭe, estas atribuaro kiu inter multaj aferoj, la identigilon mkDerivation enhavas. mkDerivation, sinsekve, estas funkcio kiu unu atribuaran argumenton akceptas. Onin mi memorigas, ke unu eron de argumento kiu estas atribuaro la kunigkrampoj post mkDerivation precizigas; semantikan similecon al la kunigkrampoj de aliaj programlingvoj por la komencon kaj finon de funkciamplekso limigi ĝi ne havas. Estas pluraj alĝustigiloj por ĝi, tamen por la celoj de simpleco, nur je name kaj je buildInputs ni kontrolos—la apenaŭaj atribuaj parametroj.

Por nia bagatela ekzemplo, la voloro de name povas esti io ajn. La valoro de buildInputs, tamen, estas grava. Ĉi tie, ili estas deklaritaj hello kaj emem. Estas referencoj al valoroj en la nixpkgs markilo, kiun ni vidis antaŭe. Se je with pkgs ni ne uzis, la esprimo estus:

{ pkgs ? import <nixpkgs> {} }:

pkgs.stdenv.mkDerivation {
 name = "shell";
 buildInputs = [ pkgs.hello pkgs.emem ];

Por ĉi tiun esprimon manĝigi al nix-shell, ambaŭ je hello kaj emem uzante, plenumu:

$ nix-shell --pure --run "hello | emem -w"
<p>Hello, world!</p>

Fortajn abstraktadajn meĥanismojn nix-shell donas al ni kiuj estas rigarditaj tre malfacilaj por fari en aliaj aliroj. La determinismajn kvalitojn de Nix ĝi ekspluatas, fortan avantaĝon kreante.

Surmetoj

Estos tempoj en kiuj ŝanĝojn al la paksistemo oni devas fari, tamen ne pretas oni por iri tutfreneze kaj la gitdeponejon fuŝi. Ankaŭ estos tempoj en kiuj privatan deponejon oni volas havi, sed oni ne volas publikiĝi. Onin surmetoj povas helpi pri tio.

Kiel la nomo implicas, la surmeto meĥanismo estas maniero por abstraktan nivelon krei super la ekzistantaj esprimoj. Unu uzo estas samkiel benkseĝaron porti por intervjuo—vi ankoraŭ estas vi sube, sed draste ŝanĝiĝis via aspekto. Alia uzo samkiel viajn internajn organojn anstataŭigi per la kibernetikajn—vi ankoraŭ estas iomete vi, sed draste ŝanĝiĝis pluraj partoj de vi interne. Alia uzado, kiu estas unu el miaj plej ŝatataj, estas novan eston krei el virtuala nenio.

Surmetaj dosieroj estas viaj konataj Nix-esprimoj, per specifa formato. Ili loĝas en ~/.config/nixpkgs/overlays/. Se tiun dosierujon oni ne havas, ĝin oni povas krei per:

$ mkdir -p ~/.config/nixpkgs/overlays

Miajn surmetajn dosierojn mi strukturas en kiu ĉiu dosiero kongruas al unu pako, kies konduton mi volas ŝanĝi.

Transpasoj

Ekzemple, se oni volas certigi ke la dokumentaro por Rakido estos instalitaj, la dosieron ~/.config/nixpkgs/overlays/racket.nix kreu per la jena enhavo:

self: super: {
 racket = super.racket.override {
  disableDocs = false;
 };
}

Ĝi estas Nix-funkcio kun du argumentoj—self kaj super. super referencas al la esprimoj kiuj apartenas al la sistemo, dum self referencas al la aro de esprimoj kiujn oni difinas. Estas devige, ke estas nur du argumentoj kaj ili estas self kaj super.

Sekve, precizigu, ke por la racket-atributo, la override-funkcion ĝi vokos el la fonta tavolo, donante al ĝi atributan aron kiu la transpasojn enhavas.

Alia ekzemplo estas ke se je NaCl por Chromium oni volas ŝalti, la dosieron ~/.config/nixpkgs/overlays/chromium.nix kreu per la jena enhavo:

self: super: {
 chromium = super.chromium.override {
  enableNaCl = true;
 };
}

Kiam je Racket aŭ je Chromium oni instalas, tiuj agordoj estos legataj kaj efektiviĝos.

$ nix-env -iA $(nix-channel --list | awk '{print $1}').racket

Novaj pakoj

La surmetan sistemon uzi por novajn pakojn krei estas ideala se la pakon oni ne volas doni al Nixpkgs, ĝin oni volos esti privata, aŭ novan infrastukturon oni volas aldoni sen la ekstran komplekson trakti.

Ni supozu, ke je kapo—Vagrant-helpilon—oni volas pakigi. Por tion fari, du aĵojn oni skribos:

 1. la supran surmetan dosieron en ~/.config/nixpkgs/overlays/; kaj
 2. la Nix-esprimo kiu je kapo fakte kreas.

Por #1, la dosieron ~/.config/nixpkgs/overlays/kapo.nix kreu per la jena enhavo:

self: super: {
 kapo = super.callPackage ./pkgs/kapo { };
}

Tiam, por #2, la dosierarbon kreu por la esprimo. Tenu en la kalkulo, ke ne devigatas la nomo pkgs:

$ cd ~/.config/nixpkgs/overlays
$ mkdir -p pkgs/kapo

Tiam la dosieron ~/.config/nixpkgs/overlays/pkgs/kapo/default.nix keru per la jena enhavo:

{ stdenv, fetchFromGitHub, bash }:

stdenv.mkDerivation rec {
 name = "kapo-${version}";
 version = "0.0.1";

 src = fetchFromGitHub {
  owner = "ebzzry";
  repo = "kapo";
  rev = "abd22b4860f83fe7469e8e40ee50f0db1c7a5f2c";
  sha256 = "0jh0kdc7z8d632gwpvzclx1bbacpsr6brkphbil93vb654mk16ws";
 };

 buildPhase = ''
  substituteInPlace kapo --replace "/usr/bin/env bash" "${bash}/bin/bash"
 '';

 installPhase = ''
  mkdir -p $out/bin
  cp kapo $out/bin
  chmod +x $out/bin/kapo
 '';

 meta = with stdenv.lib; {
  description = "Vagrant helper";
  homepage = https://github.com/ebzzry/kapo;
  license = licenses.cc0;
  maintainers = [ maintainers.ebzzry ];
  platforms = platforms.all;
 };
}

Per tiuj du dosieroj, je kapo oni nun povas instali:

$ nix-env -iA $(nix-channel --list | awk '{print $1}').kapo

Finrimarkoj

Potencajn ilojn por sistemojn kaj disvolvajn agordojn mastrumi facile Nix provizas. Fleksajn facilojn por rendimentajn laborfluojn kaj distrubuajn modelojn krei ĝi havas. Se la plej gravajn eblojn de la Nix-ekosistemo kiuj plaĉas al mi, mi devas listigi, ili estas:

Alia grava ano de la Nix-familio estas NixOps; onin permesas por je NixOS disponigi sur «nudmetalaj» sistemoj, virtualaj sistemoj, aŭ la nubo, per la uzo de deklara aliro kiu estas konata al ni. Ĝi eblas disponigi al VirtualBox, Amazon EC2, Google Compute Engine, Microsoft Azure, Hetzner, Digital Ocean, kaj Libvirtd. Iru al la gvidilo por vidi pli da detalo.

Fundajn detalojn pri generadoj, derivaĵoj, kaj efektivigadoj estis eliziadoj intence, en ĉi tiu artikolo. Ili povas fariĝi sekcio per si mem, aŭ ĉi tiun artikolon mi eblas ĝisdatigi por tiujn temojn aldoni. Novan sekcion pri NixOs mi eblas skribi.

Emaksa ĉefregimo por Nix-dosieroj haveblas de la ĉefdeponejo de NixOS. Ĝi ankaŭ haveblas per MELPA. Ĝin oni povas instali per:

M-x package-install EN nix-mode EN

Ekzistas aliaj pakaj mastrumadaj sistemoj kiuj ĉi tiun problemareon ankaŭ provas solvi. Tiuj, kiujn mi konas estas AppImage, Zero Install, Snapcraft, kaj Flatpak.

La Guix System Distribution (GuixSD) estas linuksa distribuo kiu baziĝas sur Nix. Je Guile ĝi uzas kiel sia API-lingvo. La kerna kontrasto inter GuixSD kaj NixOS, estas, je GNU Shepherd tiu uzas anstataŭ systemd; neliberajn pakojn ĝi ne permesas; kaj je Linux-libre, malpligrandigita versio de la baza kerno kun ĉiom da komercaj aĵoj forigitaj, ĝi uzas. Pli da informo pri iliaj kontrastoj troveblas ĉi tie.

Ekster GuixSD, ekzistas aliaj projektoj kiujn Nix inspiris. Estas Habitat, aplikaĵa aŭtomacia framo; kaj ied, alterna paka administrilo por Node.js.

La artikoloj de Luca BRUNO, James FISHER, kaj Oliver CHARLES, kune la NixOS, Nixpkgs, kaj Nix gvidiloj, min ege helpis por je Nix kompreni. Apartaj dankoj iras al François-René RIDEAU por min enkonduki al Nix antaŭ multaj jaroj.

La NixOS-fondiĝo estas registrita senprofitcela organizo; la oferdonoj ege helpas en la disvolvo de Nix. Aliĝu al la komunumo kaj ĝin helpigu kreski!

Bonifiko

Jen la ipsilonkombinatoro en Nix, aplikita al la faktoriala funkcio:

nix-repl> y = x: ((f: (x (v: ((f f) v)))) (f: (x (v: ((f f) v)))))

nix-repl> b = p: (n: if n == 0 then 1 else (n * (p (n - 1))))

nix-repl> f = y b

nix-repl> f 20
2432902008176640000

aŭ, en unu esprimo, per let:

nix-repl> let y = x: ((f: (x (v: ((f f) v)))) (f: (x (v: ((f f) v)))));
       b = p: (n: if n == 0 then 1 else (n * (p (n - 1))));
       f = y b;
     in f 20
2432902008176640000

La ĉefeligujon oni povas konduki al nix-repl:

$ echo 'let y = x: ((f: (x (v: ((f f) v)))) (f: (x (v: ((f f) v))))); b = p: (n: if n == 0 then 1 else (n * (p (n - 1)))); f = y b; in f 20' | nix-repl
Welcome to Nix version 1.11.8. Type :? for help.

nix-repl> let y = x: ((f: (x (v: ((f f) v)))) (f: (x (v: ((f f) v))))); b = p: (n: if n == 0 then 1 else (n * (p (n - 1)))); f = y b; in f 20
2432902008176640000

nix-repl>

Dank’ al Dan Sᴠᴏʙᴏᴅᴀ pro la korektoj.