Kiel Mi Uzas Timukson

Esperanto | English
Laste ĝisdatigita: la 18-an de marto 2022

Furioza agado ne estas anstataŭaĵo de komprenado.
—H.H. WILLIAMs

lysander-yuen-wk833OrQLJE-unsplash

Enhavotabelo

Introduction

Samkiel redaktilo, terminalsimulila kunigilo estas unu el la malmultaj iloj kiu multan produktivecon liveras ekde ĝin oni lernas kiel uzi. En ĉi tiu artikolo mi parolos pri timukso—seanca administrilo, kunigilo, fenesadministrilo, kaj unu el la plej gravaj programaroj kiu la manieron ŝanĝis en kiu komputadon mi faras.

De longe je GNU Screen mi uzis por kunigilado. Estis tia vigliga sento kiam la konekton al maŝino oni perdas nur por malkovri poste, ke la porgramo kiun oni kurigis antaŭe ankoraŭ kuras.

Tamen, kiam timukson mi malkovris, mi rapide eksciis tiom mankadis al mi. Kaj timukso kaj screen estas kunigiloj, sed iel malsamajn problemojn ili taktas. En mia propra kazo, tiuj, kiuj mankis al mi de screen, timukso provizis.

En ĉi tiu artikolo, onin mi kondukas al mia agordaĵo kaj krudan ideon kiel mi ruliĝas per timukso mi donos.

Ĝeneralaĵoj

Estas bona ideo por komenci de la pli ĝeneralaj fazoj de agordaĵo, moviĝonte al la plej specifaj. Iomajn agordaĵn ĉi tiu sekcio rigardos.

Indeksoj

set -g default-shell $SHELL

set -g base-index 1
setw -g pane-base-index 1
set -g history-limit 100000

unbind C-b
bind C-z send-prefix
set -g prefix C-z

La komencan fenestran ciferon ĉi tio agordas al 1, anstataŭ 0; plifaciliĝas por specifan fenestron ŝanĝi poste. La limon de la historio kaj la prefiksklavon ĝi ankaŭ agordas. je C-b mi malbindis pro tiu klavo estas tro grava al emaksa kaj ziŝa uzo.

Klientoj

bind D detach-client
bind b choose-tree
bind n new-session -c "#{pane_current_path}"
bind @ setw synchronize-panes

Kelkajn klavojn ĉi tio bindas por la aktualan seancon malligi, kaj seancon elekti el la arbelektilo. Plurajn panelojn la klavkombino C-z @ permesas por la saman klavaran enigon ricevi. Ĉi tio tre utilas kiam forajn konektojn problemsolvi samtempe.

La agordon reŝargi

bind . source-file ~/.tmux.conf
bind r move-window -r \; setw automatic-rename
bind x kill-pane \; move-window -r \; setw automatic-rename
bind & kill-window \; move-window -r \; setw automatic-rename
bind k send-keys C-l \; send-keys -R \; clear-history

Ĉi tie, je C-z x kaj je C-z & mi rebindis por ke kiam fenestroj estas forigitaj la numerado aŭtomate ĝisdatigu. Mana transpaso pere de C-z r estas alia alterna havebla metodo.

La klavojn C-z x kaj C-z & mi ankaŭ rebindis por panelojn kaj fenestrojn mortigi, respektive, sen invitoj.

La klavon C-z k mi bindis por la bufran historion purigi por la vidon klarigi.

Fenestroj

Fenestroj estas la ekvivalentoj de retumilaj langetoj en timukso. Seancojn ĝi organizas al subseancoj.

Movado

bind -n S-left previous-window
bind -n S-right next-window
bind -n S-up swap-window -t -1\; previous-window
bind -n S-down swap-window -t +1\; next-window

bind -n M-1 select-window -t 1
bind -n M-2 select-window -t 2
bind -n M-3 select-window -t 3
bind -n M-4 select-window -t 4
bind -n M-5 select-window -t 5
bind -n M-6 select-window -t 6
bind -n M-7 select-window -t 7
bind -n M-8 select-window -t 8
bind -n M-9 select-window -t 9

Mi bindis S-left kaj S-right por ŝanĝi fenestrojn malantaŭen kaj antaŭen, respektive. Mi bindis S-up kaj S-down por fenestrojn interŝanĝi al maldekstren kaj dekstren, respektive.

Por rapide ŝanĝi al specifaj fenestroj, kelkajn klavkombinojn ni bindis al la klavon Alt, alie nomata la klavo Meta.

Regado

bind c new-window -c "#{pane_current_path}"
bind C new-window -c ~

bind '"' split-window -v -c "#{pane_current_path}"
bind % split-window -h -c "#{pane_current_path}"
bind Space last-window

La klavojn ĉi tio bindis por novan seancon krei de la aktuala labora dosierujo aŭ de la hejma dosierujo. La klavojn ĉi tio ankaŭ bindis por la vidon dividi vertikale kaj horizontale, kun la aktuala dosierujo kiel komenca punkto. Mi ankaŭ volas, ke estas facila klavo por iri al la lasta fenestro.

Paneloj

Paneloj estas la subdividoj de fenestroj. Ili similas al kadropaĝo en la kunteksto de retumiloj.

Movado

bind -n C-Left select-pane -t :.-
bind -n C-Right select-pane -t :.+
bind -n C-Up swap-pane -U
bind -n C-Down swap-pane -D

bind 0 select-pane -t 0
bind 1 select-pane -t 1
bind 2 select-pane -t 2
bind 3 select-pane -t 3
bind 4 select-pane -t 4
bind 5 select-pane -t 5
bind 6 select-pane -t 6
bind 7 select-pane -t 7
bind 8 select-pane -t 8
bind 9 select-pane -t 9

La klavojn C-Left kaj C-Right mi bindis por panelojn elekti, malantaŭen kaj antaŭen, respektive. La klavojn C-Up kaj C-Down mi ankaŭ bindis por panelojn interŝanĝi, malantaŭen kaj antaŭen, respektive.

Onin la aliaj klavoj permesas por ŝanĝi al speciaj paneloj.

Kunfandado

bind m command-prompt -p "Kunfandi al:"  "join-pane -t '%%'"
bind M command-prompt -p "Kunfandi de:"  "join-pane -s '%%'"
bind h select-pane -m

La klavojn C-z m kaj C-z M ĉi tio bindis por panelojn kunfandi, al kaj de, specifaj fenestroj, respektive. La klavon C-z h mi ankaŭ bindis por la randojn de la aktuala panelo marki.

Statbreto

Multan prisondon la statbreto donas, kaj ĝin ni povas personecigi. La mian mi agordis jene:

set -g status-position bottom
set -g status-bg "#3F3F3F"
set -g status-fg default

setw -g window-status-format "#I:#W#F "
setw -g window-status-current-format "#I:#W#F "

setw -g window-status-attr bold
setw -g window-status-fg "#D8D8D8"
setw -g window-status-bg "#3F3F3F"

setw -g window-status-current-attr bold
setw -g window-status-current-fg green
setw -g window-status-current-bg black

set -g status-interval 1

set -g status-left ''
set -g status-left-fg green
set -g status-left-bg black

set -g status-right '#{prefix_highlight}'
set -g status-right-fg green
set -g status-right-bg black
set -g status-right-length 50

set -g pane-border-fg "#3F3F3F"
set -g pane-border-bg black
set -g pane-active-border-fg green
set -g pane-active-border-bg black

Sed se la 2.9.x serion oni jam uzas, ĉi tiun uzu anstataŭe:

set -g status-position bottom
set -g status-bg "#3F3F3F"
set -g status-fg default

setw -g window-status-format "#I:#W#F "
setw -g window-status-current-format "#I:#W#F "

setw -g window-status-style fg="#D8D8D8",bg="#3F3F3F",bold
setw -g window-status-current-style fg=green,bg=black,bold

set -g status-interval 1

set -g status-left ''
set -g status-left-style fg=green,bg=black

set -g status-right '#{prefix_highlight}'
set -g status-right-length 50
set -g status-right-style fg=green,bg=black

set -g pane-border-style fg="#3F3F3F",bg=black
set -g pane-active-border-style fg=green,bg=black

La statbreton ĉi tio montras en la subo de la terminalsimulilo, kaj ĉiujn fenestroj de 1 montras, la daton en la dekstra parto montrante.

Kromprogramoj

Kelkan kromprogramon mi uzas por mian agordon subteni. Ĝi ampleksiĝas de la kromprograma administrilo mem al tondeja regado. Jen la resumo.

set -g @plugin 'tmux-plugins/tpm'

la krompragraman administrilon mem ŝargas.

set -g @plugin 'tmux-plugins/tmux-resurrect'

La klavojn C-z C-s kaj C-z C-r provizas por la seancojn konservi kaj restaŭri, respektive.

set -g @plugin 'tmux-plugins/tmux-continuum'

Je tmux-resurrect ĉi tio komplementas per la seancojn aŭtomate restaŭri en la komenca startigo de timukso.

set -g @plugin 'tmux-plugins/tmux-yank'

Novan klavon y ĉi tio aldonas dum en kopireĝimo—C-z [—por la aktualan zonon kopii al la tondejo.

set -g @continuum-restore 'on'
run '~/.tmux/plugins/tpm/tpm'

La konservitajn seancojn ĉi tio ŝargas dum la startigo kaj la kromprograman administrilon ŝargas.

Por ĉiomajn kromprogramojn instali, je C-z I premu.

Zonoj

Per timukso, aliron al la tri zonoj mi havas samtempe: la PRIMARY-, CLIPBOARD-, kaj la timukso-zonoj.

La PRIMARY-zono estas tiu, kiu estas engaĝita kiam ion oni markas per la musmontrilo. La enhavon de ĝi oni povas elĉerpi per la mezklaka musbutono aŭ Shift+Insert.

La CLIPBOARD-zono estas tiu, kiu estas engaĝita kiam eksplicitan peton por kopiado oni faras, kutime farite per C-c, Dekstre alklaki > Kopii, aŭ Redakti > Kopii, per grafikaj apoj kiel retumiloj. La enhavon de ĝi oni povas elĉerpi per C-v, Dekstre alklaki > Alglui, aŭ Redakti > Alglui.

La timukso-zono estas tiu, kiu estas engaĝita kiam la kopian reĝimon oni eniras. Ĉi tio estas farita per je C-z [ premi unue, tiam je C-Space premu por la komencon marki, tiam la movadajn klavojn premi por la areon etendi, kaj fine je M-w premu por la enhavojn kopii. La enhavon de ĝi oni povas elĉerpi per je C-z ] premi.

Per timukso la musmontrilon mi ne plu bezonas uzi por la zonojn administri.

Elprovado

Se ĉi tiujn agordojn oni volas priludi, mian agordon oni povas elŝuti al la sistemo. Sed unue, la ekzistantan agordon ni savkopiu:

$ mv ~/.tmux.conf{,.backup}

Tiam timukson mortigu:

$ killall tmux

Tiam la agorddosieron ni instalu:

$ curl -SLo ~/.tmux.conf https://raw.githubusercontent.com/ebzzry/dotfiles/master/tmux/.tmux.conf

Fine, timukson reŝargu:

$ tmux

Se timukso plendas, ke mankas iom da kromprogramoj, je C-z I premu:

Finrimarkoj

Timukso estas unu el la iloj, kiun oni devas havi laborante ĉe la terminalsimulilo kaj komandlinio. Laborfluon kio estas aliokaze malfacila per aliaj kunigiloj, aŭ tre malfacila por fari per kutimaj neadministritaj seancoj ĝi ebligas. Por la restantaj difinoj iru [ĉi tien](https://github.com/ebzzry/dotfiles/tree/main/tmux/.tmux.conf).

Se giton vi uzas, la artikolo pri kiel ĝi mi uzas, eble ankaŭ plaĉas al vi. Ĝi troviĝas ĉi tie.